Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Sesja rady powiatu

LVIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 29 czerwca 2023, 10:29

Informujemy, że w dniu 29 czerwca br. o godz. 09.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się się LVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Podczas posiedzenia Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Podjęto również uchwały w sprawach: dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok; zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; zmiany Uchwały Nr LV/426/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023; przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2022 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2022”; a także zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku projektu pod tytułem „Nowe perspektywy z EFS+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

fot. Powiat Rawicki