Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

LVIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 21 czerwca 2023, 09:02

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/426/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2022 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2022”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku projektu pod tytułem „Nowe perspektywy z EFS+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.