Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Straż

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Opublikowano 4 maja 2023, 09:58

W Dniu Świętego Floriana i Międzynarodowym Dniu Strażaka, wszystkim Strażakom i Strażaczkom składamy najlepsze życzenia i podziękowania za Waszą pełnioną służbę. Jesteśmy pełni uznania dla Waszego poświęcenia. Składamy podziękowania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.