Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wydział Komunikacji i Dróg informuje, iż w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie RP, od dnia 1 lipca 2023 r. obowiązywać będzie trzydziestodniowy termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu i złożenie wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Nabór wniosków w programie „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Opublikowano 7 lipca 2023, 12:37

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w ramach inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Do programu mogą aplikować domy kultury oraz niektóre biblioteki. 

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej: bibliotek położonych w miastach od 100 do  200 tys. mieszkańców oraz domów kultury na terenie całego kraju.

Wnioski będzie można składać w terminie od 31 lipca br. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do czasu wyczerpania alokacji. Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składane są przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne w „Regulaminie naboru” na stronie: www.gov.pl/web/kultura/krajowy-plan-odbudowy oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl