Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu wydała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kształcenia w Technikum w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. Podczas tegorocznej rekrutacji będziemy prowadzić nabór na ww. kierunek, a od 1.09.2024 r. zaczynamy kształcenie w tym zawodzie w naszej szkole.

Nowy kierunek nauczania w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu

Opublikowano 7 marca 2024, 08:53

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu wydała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kształcenia w Technikum w zawodzie technik rachunkowości. Podczas tegorocznej rekrutacji będzie prowadzony nabór na ww. kierunek, a od 1.09.2024 r. szkoła rozpocznie kształcenie w tym zawodzie.