Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Oferta pracy PCUW

OFERTA PRACY NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opublikowano 22 marca 2023, 08:27

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, pok. nr 10 (I piętro) w terminie do dnia 24 marca br., do godz. 10:00, lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu”.

Więcej informacji pod linkiem: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13066/wiadomosc/485226/08032023_r_ogloszenie_na_wolne_stanowisko_urzednicze_specjalista?fbclid=IwAR2e1-JwhBgYZxV66v6aPXFWO5xWcPbbAC_dXA-mJPhcQbzSuSmrLaAPOaw