Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Oferta pracy PCUW

Oferta pracy – Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, dział kadr i płac, specjalność: kadry

Opublikowano 10 maja 2024, 01:48

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty – specjalność kadry.

Wymagane dokumenty należy składać:

  • w zaklejonej kopercie,
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4,  nr 10 (I piętro),
  • w terminie do dnia 20 maja 2024 r., do godz. 10:00,
  • z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, specjalność kadry”

lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z ww. dopiskiem.

Więcej informacji pod linkiem: 

https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13066/wiadomosc/488121/09052024_r_ogloszenie_na_wolne_stanowisko_urzednicze__specjalist

fot. Canva