Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Opublikowano 4 czerwca 2018, 12:07

STAROSTA  RAWICKI zawiadamia o tym, że wykonał czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Rawicz, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków będzie wyłożony do wglądu w dniach: 21.06.2018 r. – 11.07.2018 r. w godzinach od 9:00 do 14.00, w sali nr 3, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ogłoszenie