Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowano 9 sierpnia 2021, 11:13

W dniu 6 sierpnia 2021 r. ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr SzW/12/2021 na „Dostarczenie systemu autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)” w ramach realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Link do przetargu: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz link do Europejskiego Dziennika urzędowego: (data publikacji TED 06.08.2021) https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399317-2021:TEXT:PL:HTML&src=0https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299035-2021:TEXT:PL:HTML

Logotypy

Tagi: