Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowano 5 marca 2018, 11:09

Informujemy, że dnia 15 lutego Spółka Szpitale Wielkopolski opublikowała  drugi przetarg na: „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)”. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:69427-2018:TEXT:PL:HTML