Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
ogłoszenie

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu

Opublikowano 18 maja 2023, 07:28

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu poszukuje lekarzy ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:

  • lekarz pediatra,
  • lekarzy specjalizujących się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (np.: neurolog, kardiolog, psychiatra, otolaryngolog, ortopeda, diabetolog, endokrynolog, chorób wewnętrznych, okulista i inne)

1. Zadania lekarza w Zespole:

– weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

– udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;

– wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:

  • orzeczeń o niepełnosprawność,
  • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Wielkopolskim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.

3. Lekarz – przewodniczący składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu, przy ulicy Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  od  poniedziałku do piątku.  

5. Oferujemy:

– elastyczny grafik posiedzeń

– pracę z doświadczonymi osobami z wieloletnim stażem, służącymi wiedzą i wsparciem na każdym etapie procesu orzeczniczego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem tel. (65) 545 35 05.