Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Nadzór inwestorski

Ogłoszono postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Opublikowano 29 kwietnia 2022, 08:16

Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 06.05.2022 r. do godz. 09.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.szpitalrawicz.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1932-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-realizowane-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-w-ramach-zadania-pn-modernizacja-budynku-glownego-szpitala-powiatowego-w-rawiczu-sp-z-o-o