Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
OGŁOSZONO PRZETARG NA FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU

OGŁOSZONO PRZETARG NA FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU

Opublikowano 24 lutego 2023, 10:44

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Termin składania ofert: 3 marca 2023 r. do godz. 08:00

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://bip-v1-files.idcom-web.pl/sites/47307/wiadomosci/485134/files/oglosznie_o_zamowieniu_z_dn_23022023_r.pdf

Ogłoszono przetarg

Tagi: