Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszono przetargi na rozbudowę szkoły i pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły i na funkcję inspektora nadzoru

Opublikowano 23 września 2021, 02:08

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Przedmiotem inwestycji jest m.in. rozbudowa budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, dróg, placów i miejsc postojowych oraz ogrodzenia.

Termin składania ofert: 6 październik 2021 r. godz. 08:30.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/480919/pcuw2613152021__rozbudowa_zespolu_szkol_zawodowych_w_rawiczu_w_r

Przedmiotem drugiego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

Termin składania ofert: 1 październik 2021 r. godz. 08:00.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/480937/pcuw261392021__pelnienie_funkcji_inspektora_nadzoru_w_zadaniu_pn