Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski

Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły

Opublikowano 2 sierpnia 2021, 02:36

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Przedmiotem inwestycji jest m.in. rozbudowa budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, dróg, placów i miejsc postojowych oraz ogrodzenia.

Termin składania ofert: 20 sierpień 2021 r. godz. 08:00.
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
Szczegółowe informacje https://bip-v1-files.idcom-web.pl/sites/47307/wiadomosci/480744/files/ogloszenie_o_zamowieniu_z_dn_02082021.pdf

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego- ETAP II