Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni ? kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu

Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni – kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu

Opublikowano 19 stycznia 2022, 03:35

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na zakup i dostawę wyposażenia pracowni – kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu ? bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego ? kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

1) Część I – Zakup i dostawa mebli i wyposażenia sali dydaktycznej,


2) Część II – Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego – wyposażenia pracowni kuchni molekularnej,


3) Część III – Zakup i dostawa sprzętu technicznego i komputerowego.


Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub trzech Części zamówienia.

Termin składania ofert: 21 luty 2022 r. godz. 08:00.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/481838/pcuw261312022__zakup_i_dostawa_wyposazenia_pracowni__kuchni_mole