Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Opis Końcowy Projektu

Opublikowano 13 listopada 2018, 07:54

 

W dniu 6 września 2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4910P Poniec ? Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu.

Prace zostały zrealizowane w terminie tj. do dnia 31 sierpnia br.

Zrealizowano całość przewidzianych do realizacji prac.

Efekty rzeczowe projektu:

 

  1. długość przebudowanej drogi powiatowej nr 4910P ? 1,398 km,
  2. długość wybudowanych dróg dla rowerów ? 1,404 km, w tym 1,356 km wybudowanych jako droga dla rowerów i pieszych (oddzielona od jezdni krawężnikiem, oznakowana znakiem C-13/16) oraz 0,048 km wybudowanych jako droga rowerowa (oddzielona od jezdni i chodnika krawężnikiem/obrzeżem oraz oznakowane znakiem C-13),
  3. przebudowa 4 szt. istniejących przepustów, budowa 1 szt. nowego przepustu,
  4. budowa 2 szt. nowych zatok autobusowych,
  5. długość wybudowanych chodników ? 1,503 km, w tym 0,147 km wybudowanych jako chodnik oraz 1,356 wybudowanych jako droga dla rowerów i pieszych, oddzielona od jezdni krawężnikiem i oznakowana znakiem C-13/16,
  6. budowa 2 szt. nowych latarni oświetleniowych,
  7. wybudowana kanalizacja teletechniczna ? 0,307 km,
  8. obsadzenie zielenią 0,28 km pasa przydrożnego dr. pow. nr 4910P,
  9. pobudowano 7 szt. nowych przejść dla pieszych i nowych przejazdów rowerowych,
  10. przebudowano 3 istniejące skrzyżowania.

 

Niniejszy projekt przewidywał realizację następujących działań:

 

1) Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 4910P Rawicz – Poniec na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu,

2) Opracowanie Studium Wykonalności,

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P  – roboty budowlane,

4) Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,

5) Wykup gruntów,

6) Informacja i promocja projektu.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69B, 63-800 GOSTYŃ

 

Koszty:

 

Całkowita wartość Projektu                : 100%            4.808.689,70 PLN

Dofinansowanie z UE                        :   75%            3.515.424,17 PLN

Wkład własny                                     :   25%            1.293.265,53 PLN