Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Zawarto umowę dot. postępowania przetargowego

Opublikowano kolejne zamówienie

Opublikowano 15 listopada 2018, 02:34

Informujemy, że po unieważnieniu postępowania nr  SzW/5/2018, w dniu 13 listopada 2018r. ponownie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu tym razem pod nr SzW/9/2018 na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)”.

Link do przetargu: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz do Europejskiego Dziennika Urzędowego http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249860-2018:TEXT:PL:HTML&src=0