Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie

Platforma Regionalna e-Pacjent

Opublikowano 12 lutego 2019, 01:15

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu nr SzW/1/2019 na „Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent”.

Link do przetargu: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz link do Europejskiego Dziennika urzędowego https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60119-2019:TEXT:PL:HTML

Tagi: