Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
drogi

Podpisano umowę na przebudowę i modernizację dróg powiatowych

Opublikowano 14 lutego 2024, 01:02

W dn. 14 lutego br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcami na wykonanie zadania ,,Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim” w zakresie dotyczącym:
1) modernizacji drogi powiatowej nr 4907P Melanów–Dłoń,
2) modernizacji drogi powiatowej nr 5494P Dłoń–Poradów, odcinek Szkaradowo–Poradów.

Przebudowę i modernizację dróg przeprowadzi firma STRABAG z Pruszkowa za cenę brutto 3.724.414,72 zł, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją sprawować będzie STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem z Krobi za cenę brutto 14.637,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wkład finansowy w realizację zadania wniosły również Gmina Miejska Górka i Gmina Jutrosin.

fot. Powiat Rawicki