Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Podpisanie umów

Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim

Opublikowano 10 czerwca 2024, 02:01

W dn. 10 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu Adam Sperzyński Starosta Rawicki, Jakub Moryson Wicestarosta oraz Barbara Noga Skarbnik Powiatu podpisali umowy z przedstawicielami firm, które wyłoniono w przetargu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

    Szczegółowy zakres zadania oraz dane firm wyłonionych w drodze przetargu znajdują się na stronie internetowej PCUW w Rawiczu: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/488036/pcuw2612142024__przebudowa_i_modernizacja_drog_powiatowych_na_te