Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Podpisano umowę z Rawbudem na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych

Podpisano umowę z Rawbudem na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych

Opublikowano 29 października 2021, 02:04

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu podpisano umowę ze spółką Rawbud-Rawicz na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu realizowaną w ramach projektu unijnego pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” ze środków WRPO 2014+. Inwestycja ta będzie kosztować Powiat 13.242.670,23 zł brutto. Z tych środków zostaną wybudowane nowoczesne warsztaty i budynek dydaktyczny.

Wykonawcą powiatowej inwestycj będzie Rawbud -Rawicz  Sp. z o.o.

Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego?” Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

Fot. Powiat Rawicki

[widgetkit id=”797″ name=”Galeria – Wpis – Podpisanie umowy z Rawbudem – 28102021″]