Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
modernizacja sal gimnastycznych

Podpisano umowy na modernizację sal gimnastycznych

Opublikowano 21 kwietnia 2023, 07:30

W dniu 20 kwietnia br. w sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu miała miejsce konferencja otwierająca projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa – Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania wyniesie 3.527.691,09 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych. 85% przyznanej dotacji, czyli 2.998.537,42 zł pochodzi ze środków MF EOG, natomiast 15% – 529.153,07 zł ze środków budżetu państwa. Planowane koszty całkowite wynoszą 5.053.417,04 zł, a koszty kwalifikowane – 5.039.558,77 zł.

Konferencja była połączona z podpisaniem umów z Wykonawcami i Inspektorami Nadzoru wyłonionymi w drodze przetargu, którzy będą realizować modernizację sal gimnastycznych. W wydarzeniu wzięli udział Adam Sperzyński Starosta Rawicki oraz Jakub Moryson Wicestarosta. Przedstawicielami Wykonawców inwestycji byli: „RAWBUD” Rawicz Sp. z .o.o., Hurst-sufity oraz przedstawiciele Inspektorów Nadzoru z ramienia Agencji Inwestycyjnej Terra i firmy Nieruchomości Azymut Kołeczko & Węcłaś.

Projekt obejmuje dwa budynki: salę gimnastyczną Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu oraz salę gimnastyczną Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej tychże budynków szkolnych w Powiecie Rawickim. Chodzi głównie o ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla, a nadto zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

fot. Powiat Rawicki, ZSZ w Rawiczu