Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
kryzysowe

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano 28 marca 2024, 07:41

W dniu 26 marca br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Spotkaniu przewodniczył Adam Sperzyński Starosta Rawicki. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, członkowie Powiatowego Zespoły Zarzadzania Kryzysowego oraz zaproszeni goście.

Podczas posiedzenia, obecni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych w powiecie, którą przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu mł. bryg. Marcin Wysokiński oraz informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim, którą przedstawiła Grażyna Marczyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Również na posiedzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które omówiła Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Obecni zapoznali się z sytuacją epizootyczną w powiecie, którą przedstawiła Dominika Kmet – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Na zaproszenie, w posiedzeniu wziął udział Kamil Kucharski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Rawiczu, który omówił organizację i realizację zadań ochrony przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Rawickiego.

Należy stwierdzić, że podejmowane działania dają podstawę do szerszego rozpoznania zagrożeń, aktywizacji służb i inspekcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Rawickiego.

fot. Powiat Rawicki