Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Posiedzenie zarządzanie kryzysowe

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Opublikowano 29 marca 2023, 09:56

W dniu 28 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki będący jednocześnie Szefem Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyli kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Rawiczu. Przedmiotem posiedzenia było omówienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu bieżącej sytuacji epidemicznej i epizootycznej na terenie powiatu rawickiego oraz analiza zagrożeń w tym zakresie.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Rawiczu przedstawił organizację i realizację zadań ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu oraz aktualny stan zagrożenia powodziowego na terenie powiatu. Ostatnim punktem posiedzenia była informacja przedstawiona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu dotycząca budowli ochronnych i tymczasowych miejsc zbiorowego ukrycia. Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego odbywają się cyklicznie, zgodnie z przyjętym Planem Pracy Zespołu.

fot. Powiat Rawicki

[widgetkit id=”898″ name=”2023_03_28_PPZK”]