Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Stwolno Skrzyptowo

Postępują prace na drogach powiatowych

Opublikowano 10 czerwca 2024, 09:50

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu uprzejmie informuje:

  • o przebiegu prac związanych z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490 P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy – Białykał”. Wykonawca, firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR, zgodnie z umową nr 33/2024 rozpoczął prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku od Osady Halin w kierunku miejscowości Białykał. Obecnie trwają prace przy poszerzeniu nawierzchni jezdni, która docelowo będzie miała 6 m szerokości;
  • o przebiegu prac związanych z zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim”,  w zakresie dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 4907 P Melanów – Dłoń. Wykonawca, firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zgodnie z umową nr 31/24 zakończyła prace polegające na poszerzeniu istniejącej nawierzchni. Obecnie trwają prace polegające na odtworzeniu istniejących rowów przydrożnych;
  • o przebiegu prac związanych z zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim”,  w zakresie dotyczącym modernizacji drogi powiatowej nr 5494 P Dłoń – Poradów, odc. Szkaradowo – Poradów. Wykonawca, firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zgodnie z umową nr 31/24 zakończyła malowanie oznakowania poziomego na odc. Szkaradowo – Poradów;
  • że prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487 P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka”, zostały wznowione. Wykonawca, firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR, przystąpił do układania układania kostki brukowej na chodniku i zjazdach wzdłuż drogi powiatowej.