Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Powiat zakupi 50 laptopów w ramach Programu „Zdalna szkoła”

Opublikowano 15 kwietnia 2020, 03:25

Początkiem kwietnia br. Powiat Rawicki złożył wniosek na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu „Zdalna Szkoła” w dniu 6 kwietnia br. złożono wniosek aplikacyjny na zakup sprzętu komputerowego. Maksymalna kwota grantu dla powiatu wynosiła 80 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup 50 laptopów. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do I liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie, celem użyczenia go uczniom, którzy obecnie mają problemy z realizacją kształcenia zdalnego.  

Projekt „Zdalna szkoła” to odpowiedź na sytuację w jakiej znalazło się m.in. szkolnictwo w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach musieli zasiąść przed monitorami komputerów, a wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.