Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
POdpisanie umowy

Powiatowa droga Bojanowo – Sowiny na odcinku do Wydartowa Pierwszego zostanie przebudowana

Opublikowano 6 lipca 2023, 09:04

W dniu 6 lipca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą, który zrealizuje przebudowę drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo – Sowiny na odcinku Gołaszyn – Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km.

Zakres prac obejmuje wycinkę i nasadzenie drzew, poszerzenie drogi i ułożenie warstwy ścieralnej. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie Jakub Starczewski STARPROJEKT, Niedźwiadki 1, 63-900 Rawicz.

Całkowita wartość zadania wynosi blisko 4,5 mln złotych. Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to prawie 4 mln złotych, natomiast Gmina Bojanowo i Powiat Rawicki współfinansują ww. zadanie w równych częściach, tj. po 323.029,44 zł.

fot. Powiat Rawicki