Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO PRZYPOMINA

Opublikowano 2 lutego 2023, 03:27

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku. Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – kliknij