Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
DPS Osiek

Prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie parku pałacowego w Osieku

Opublikowano 21 marca 2024, 01:37

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku zlokalizowany jest park pałacowy z drugiej połowy XIX wieku, który charakteryzuje się zróżnicowanym składem gatunkowym drzewostanu, głównie pochodzenia naturalnego. Obiekt ten stanowi dobro kultury wymagające trwałego zachowania.

W obrębie substancji parkowej sukcesywnie prowadzone są prace porządkowo-pielęgnacyjne. Na zakup roślin oraz innych materiałów ogrodniczych w 2023 r. wydatkowano ok. 5,5 tys. zł, a na przycięcie gałęzi z podnośnika koszowego przeznaczono prawie 3 tys. zł. Pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonano prace polegające na oczyszczaniu terenu parku z samosiejek oraz uprzątnięciu połamanych gałęzi na powierzchni ok. 4,6 ha. Koszt robót wyniósł prawie 30 tys. zł. By kontynuować prace w br., złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na zabiegi pielęgnacyjne na terenie parku pałacowego oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi prawie 30 tys. zł, a wykonane prace pozytywnie wpłyną na zdrowotność drzewostanu oraz poprawią bezpieczeństwo użytkowników parku.

Pod koniec 2023 r. została podpisana również umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku” na wartość ok. 650 tys. zł. Przewiduje się wykonanie tego zadania do połowy br.

Ponadto w styczniu br. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na zadanie pn. „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci cieplnej od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznej w Domu Pomocy Społecznej w Osieku”. Koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 447 tys. zł, a jej realizacja przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.