Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Prawie 60 tys. zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Prawie 60 tys. zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Opublikowano 5 lutego 2021, 02:22

Kolejny raz udało się pozyskać środki z funduszy unijnych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu prowadzącego kształcenie zawodowe. Tym razem projekt miał na celu złagodzenie skutków epidemii Covid -19 w Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia poprzez przeszkolenie 50 nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego oraz zakupu 15 laptopów do nauki zdalnej.

Projekt pn. „Niebanalnie-Zdalnie – realizacja zajęć w okresie pandemii” został złożony w ramach WRPO 2014+ Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowita wartość to 70.270,00 zł, z czego dofinasowanie wyniosło 59.729,50 zł.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się objąć wsparciem w postaci szkolenia 50 nauczycieli zatrudnionych w Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu z zakresu m.in. narzędzi wspomagających pracę zdalną, motywowania ucznia podczas pracy zdalnej i aktywnego udziału w zajęciach, doboru narzędzi do pracy zdalnej, social media w pracy zdalnej, komunikacji z uczniem podczas pandemii z uwzględnieniem występowania różnego rodzaju barier, savoir vivre na zajęciach zdalnych, najczęstsze problemy występujące podczas obsługi narzędzi i łączności z uczniami, zarządzanie zdalne klasą czy dobre praktyki w komunikowaniu się z uczniami w czasie pandemii. Ponadto zakupiono 15 laptopów, które następnie przekazano zarówno uczniom (8), jak i nauczycielom (7), co  pozwoliło im na kontynuowanie kształcenia zawodowego w trybie zdalnym.

Fot. Powiat Rawicki

Prawie 60 tys. zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu