Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin

Opublikowano 25 maja 2021, 01:38

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w m. Tarchalin

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin wykonania: 10.11.2020 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Sp. Jawna, A.Skoczylas i K.Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra

Wartość Projektu: 989.061,77 PLN
Dofinansowanie Gminy Bojanowo: 197.812,35 PLN
Budżet Powiatu: 197.812,36 PLN
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 593.437,06 PLN

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi powiatowej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku 408,64 m do szerokości 6,0 m wraz z ułożeniem nowej warstwy  wyrównawczej i ścieralnej na całej szerokości, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m umocnionych kruszywem, wykonanie zatok autobusowych w km 0+051,40 ( strona lewa ) oraz km 0+242,00 ( strona prawa ) o szerokości  3,0 m i długości 20 m wyposażonych w perony szerokości 1,5 m, budowę zjazdów z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,6 m o nawierzchni bitumicznej  na  całym odcinku przebudowywanej drogi po stronie prawej,  chodnika szerokości 2,0 m po stronie lewej na odcinku km 0+000,00 – km 0+150,49, odtworzenie rowów przydrożnych wraz z przepustami, wymianę istniejącego przepustu pod koroną drogi w km 0+090,15, budowę wpustów deszczowych wraz z podłączeniem ich za pomocą przykanalików do rowów przydrożnych.

Oprócz powyższego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie dodatkowego oznakowania po ukończeniu inwestycji. Obejmuje ono oznakowanie pionowe oraz poziome, którego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu we wskazanej lokalizacji, umożliwiając ruch codziennym użytkownikom po projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej.

Oznakowane zostaną: skrzyżowania ciągu pieszo-rowerowego z drogami bocznymi oraz zatoki autobusowe

Na dojeździe do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów od strony miejscowości Poniec zostanie zamontowany radar ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywny), informujący o prędkości ruchu pojazdów oraz zastosowany będzie znak aktywny D-6b ,,Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”.