Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m

Opublikowano 25 maja 2021, 01:39

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin wykonania: 25.10.2019 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 GOSTYŃ

Wartość Projektu: 1.875.155,16 PLN

Dofinansowanie Gminy Rawicz: 521.157,58 PLN

Budżet Powiatu: 521.157,58 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 832.840,00 PLN

Zakres prac obejmuje:

 • Roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, koszt obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, rozebranie elementów dróg.
 • Roboty ziemne.
 • Odwodnienie korpusu drogowego – regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych.
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego.
 • Ułożenie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca, wyrównawcza i ścieralna.
 • Wykonanie poszerzenia nawierzchni.
 • Wykonanie chodników, zjazdów i wyspy dzielącej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
 • Roboty wykończeniowe.
 • Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, zamontowanie poręczy ochronnych.
 • Elementy ulic – ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży.
 • Pozostałe koszty – badanie zagęszczenia podłoża drogowego, koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót zastępczej – tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontaż po zakończeniu.