Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
zspt

Przetarg na modernizację budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Opublikowano 8 lutego 2024, 01:13

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na modernizację budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 22 lutego br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/487406/pcuw261232024__modernizacja_budynku_a_zespolu_szkol_przyrodniczo

fot. Powiat Rawicki