Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
DPS OSIEK

Przetarg na modernizację mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim

Opublikowano 13 listopada 2023, 11:51

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na modernizację mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 17 listopada br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/486688/pcuw2612182023__modernizacja_mostu_dojazdowego_do_budynkow_domu_?fbclid=IwAR0GT81c97Il2CCI3XRXxvm_ufPG2ZEK7nQ_0WD8QkfXokdjz40PNaIUvW4

fot. DPS Osiek Facebook