Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
DPS OSIEK

Przetarg na modernizację mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim

Opublikowano 21 sierpnia 2023, 03:18

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na modernizację mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 9 września br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/486253/pcuw2612122023__modernizacja_mostu_dojazdowego_do_budynkow_domu_

fot. DPS Osiek Facebook