Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ SAL GIMNASTYCZNYCH SZKÓŁ POWIATU RAWICKIEGO WRAZ Z NADZOREM INWESTORSKIM

Opublikowano 21 lutego 2023, 10:20

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na „Przebudowę sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim”.

Zamówienie składa się z czterech części:

Zadanie częściowe I „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu wraz z dostosowaniem p.poż”, którego zakres obejmuje:
1) przebudowę wentylacji,
2) dostosowaniem obiektu do warunków ochrony przeciwpożarowej,
3) przebudowę zespołów sanitarno- szatniowych wraz z pozostałymi pomieszczeniami,
4) przebudowę podłogi wraz z wymianą elementów stałych wyposażenia,
5) przebudowę trybuny/ antresoli,
6) roboty elektryczne.

Zadanie częściowe II „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie”, którego zakres obejmuje:
1) roboty ogólnobudowlane i elektryczne – wewnątrz i na zewnątrz budynku,
2) wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie częściowe III obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadania Częściowe I w skład których wchodzą:
1) przebudowę wentylacji,
2) dostosowaniem obiektu do warunków ochrony przeciwpożarowej,
3) przebudowę zespołów sanitarno- szatniowych wraz z pozostałymi pomieszczeniami,
4) przebudowę podłogi wraz z wymianą elementów stałych wyposażenia,
5) przebudowę trybuny/ antresoli,
6) roboty elektryczne.

Zadanie częściowe IV obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadania Częściowe II,
w skład których wchodzą:
1) roboty ogólnobudowlane i elektryczne – wewnątrz i na zewnątrz budynku,
2) wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/485102/pcuw261222023__przebudowa_sal_gimnastycznych_szkol_powiatu_rawic?fbclid=IwAR2nfBDUOzk3A6_DtjRL1ug50sGEF_A24gVkRmb32OT5O2QyVVTPSxItlE0