Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
bojanowo

Przetarg na renowację zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

Opublikowano 8 lutego 2024, 12:59

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na renowację zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 23 lutego br., do godz. 8:00. Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/487414/pcuw261222024__renowacja_zabytkowych_witrazy_w_auli_budynku_a_ze

fot. Powiat Rawicki