Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
przetarg na "TERMOMODERNIZACJę BUDYNKU A ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PRZECIPOŻAROWYM" - W TRYBIE NEGOCJACYJNYM

Przetarg na „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU A ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PRZECIPOŻAROWYM” – W TRYBIE NEGOCJACYJNYM

Opublikowano 11 lipca 2022, 02:13

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym, zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 10 sierpnia 2021 r. Nr 01/2021/5912/Polski Ład, złożonego przez Powiat Rawicki z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym.


Realizacja ww. zadania obejmuje swym zakresem:
– docieplenie stropu i ścian zewnętrznych budynku,
– wymianę drzwi zewnętrznych,
– montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
– wymianę lub renowację wszystkich okien,
– ocieplenie ościeży okiennych,
– modernizację instalacji c.o. w zakresie kotła gazowego, grzejników z oprzyrządowaniem i modernizację c.w.u. wraz z wprowadzeniem systemu zarządzania energią,
– modernizację c.w.u.,
– modernizację oświetlenia wewnętrznego,
– montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowanie przeciwpożarowe budynku. 

Termin składania ofert: 22 lipiec 2022 r. godz. 08:00.

Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

Szczegółowe informacje: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/483258/pcuw261272022__termomodernizacja_budynku_a_zespolu_szkol_przyrod

Polski Ład