Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
ZOO Łączna

Przyszli weterynarze z Bojanowa w ZOO. Karmili lemury, pomagali przy zwierzętach

Opublikowano 1 czerwca 2023, 07:59

W dniach 17-19 maja br. grupa uczniów III klasy technikum weterynaryjnego Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie przebywała przy granicy polsko-czeskiej w ZOO Łączna, które jest partnerem placówki. Opiekunem wyjazdu był nauczyciel biologii, Pan Sebastian Pilichowski, pod okiem którego oraz dyrektora ogrodu zoologicznego uczniowie zapoznali się z szeroką gamą zagadnień związanych z:

– prowadzeniem i rolą ogrodu zoologicznego,

– opieką nad gatunkami ginącymi,

– żywieniem i bilansowaniem diety u zwierząt,

– zapewnieniem warunków właściwych dla rozrodu lemurów,

– różnicami w opiece nad młodymi u lemurów,

– aranżacją wybiegu w oparciu o potrzeby biologiczne i behawioralne zwierząt,

– połączeniem roli zoo z ochroną lokalnej i krajowej przyrody,

– zasadami bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami.

Uczniowie również pomogli w pracy przy zwierzętach (m.in. zebu, kóz, owiec, czy emu), sprzątając wybiegi i sprawdzając bieżące potrzeby zwierząt. Przyszli weterynarze mogli także nakarmić lemury.

fot. ZSPT CKU w Bojanowie