Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Remont w Domu Pomocy Społecznej w Osieku i w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Osieku

Opublikowano 26 listopada 2021, 10:47

Powiat Rawicki w ramach dotacji celowej otrzymał dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie remontowe pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Osieku i w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce”.

Dom Pomocy Społecznej w Osieku otrzymał dofinansowanie w kwocie: 74.358,55 PLN

Całkowity koszt zadania to kwota: 156.184,50 PLN

W Domu Pomocy Społecznej w Osieku będzie realizowane zadanie pod nazwą  „Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku”.