Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
PZD

Ruszają prace na drodze powiatowej Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od Zawad do Dębionki

Opublikowano 2 listopada 2023, 10:11

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu informuje iż od dnia 6 listopada br. (poniedziałek) firma Marek Żurek – Zakład Usług  Ogólnobudowlanych „MAŻUR” rozpocznie prace przygotowawcze do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno–Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka”. W związku z powyższym, mogą powstać chwilowe utrudnienia w ruchu na danym odcinku. Na chwilę obecną nie wprowadza się zastępczej organizacji ruchu.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 5487P na odcinku 670,35 m od posesji nr 40 w Ugodzie do posesji nr 8 we wsi Dębionka. W ramach zadania nastąpi sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, jej poszerzenie do szerokości podstawowej 5,5 m (7,0 m na łukach) oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym przebudowywanym odcinku drogi. W ramach inwestycji przewiduje się budowę chodnika po lewej stronie jezdni (patrząc w kierunku zachodnim). Przebudowane zostaną również istniejące zjazdy na działki przylegające do pasa drogowego. W projekcie przewidziano także odtworzenie rowów przydrożnych oraz przebudowę przystanku autobusowego.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.

Wartość zadania po przetargu wraz z nadzorem inwestorskim: 2.386.299,09 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.413.779,45 zł

Dofinansowanie Gminy Rawicz: 243.129,91 zł

Dofinansowanie Gminy Pakosław: 243.129,91 zł

Wkład własny Powiatu: 486.259,82 zł

fot. PZD