Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Spotkanie dotyczące realizacji zadania

Opublikowano 9 marca 2018, 11:40

Pod koniec lutego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu  pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. 

W spotkaniu udział wzięli: pracownicy firmy Systherm-Info z Poznania, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Organizacyjnego oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Podczas spotkania omówiono m.in. zakres zadania pn. „Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków”.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu