Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Spotkanie przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad

Spotkanie przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad

Opublikowano 16 czerwca 2023, 12:11

W dniu 15 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie odbyło się spotkanie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych subregionu leszczyńskiego.

Organizatorem przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rolę powiatowych społecznych rad, a także zaprezentowano działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, Stowarzyszenia Pro-Activ oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Fot. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu