Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Spotkanie bezpieczeństwo

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Opublikowano 15 maja 2023, 02:26

W dniu 15 maja br. Adam Sperzyński Starosta Rawicki spotkał się z Dyrektorem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łaszczynie Panią Małgorzatą Pospiech oraz Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu Panią Ewą Szczepaniak w sprawie bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Rawickiego.

W spotkaniu uczestniczył także członek Zarządu Powiatu Rawickiego Pan Wiesław Ceglarek. Omówiono bieżący stan bezpieczeństwa dzieci w pieczy zastępczej oraz wskazane zostały obszary i sposoby jego podniesienia, uwzględniając rekomendacje Wojewody Wielkopolskiego wydane w związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z krzywdzeniem dzieci.

fot. Powiat Rawicki