Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Spotkanie w sprawie osób samotnych i bezdomnych

Spotkanie w sprawie osób samotnych, bezdomnych i pod wpływem alkoholu

Opublikowano 12 września 2023, 11:19

Bezdomność, samotność i uzależnienie to zjawiska powszechnie uznawane za najcięższą formę wykluczenia społecznego. Wiążą się bowiem nie tylko z brakiem miejsca do zamieszkania, ale także uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i prowadzą do stygmatyzacji.

Działając w trosce o właściwe zabezpieczenie środowisk tych osób, jak również o sprawną organizację pracy w ww. obszarze, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. zorganizował spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Rawiczu, a także gmin ościennych i z terenu Powiatu Rawickiego. Jego celem była ocena skali tego problemu, jak również przygotowanie się do niesienia pomocy tym osobom.

Fot. Powiat Rawicki

Tagi: