Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
W dniu 12 marca br., w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie, miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Daria Jagła, koordynator Magdalena Niedziałek oraz Pełnomocnik Monika Lewandowska.

Spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Lesznie

Opublikowano 19 marca 2024, 10:42

W dniu 12 marca br., w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie, miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Daria Jagła, koordynator Magdalena Niedziałek oraz pełnomocnik Monika Lewandowska.

Podczas spotkania omawiano pomysły dotyczące współpracy oraz idee rozwijania szkolnictwa zawodowego.

Dyrektor Daria Jagła podkreśliła znaczenie partnerstwa dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz efektywnej edukacji zawodowej. „Naszym celem jest zapewnienie naszym uczniom najlepszych możliwości rozwoju, a współpraca z pełnomocnik panią Moniką Lewandowską znacząco wzbogaca naszą ofertę edukacyjną oraz zapewnia praktyczne doświadczenie, które jest niezwykle cenne na rynku pracy” – powiedziała dyrektor Jagła.

Magdalena Niedziałek podzieliła się wizją intensywnej współpracy, obejmującej nie tylko praktyki zawodowe dla uczniów, ale również organizację warsztatów, szkoleń oraz wydarzeń branżowych. „Chcemy, aby nasi uczniowie mieli dostęp do najnowszych trendów i technologii w swoich dziedzinach zawodowych. Dzięki współpracy możemy zapewnić im unikalne możliwości rozwoju oraz lepsze przygotowanie do wymagań rynku pracy” – zaznaczyła.

Podczas spotkania omówiono również możliwości wprowadzenia nowych kierunków kształcenia, modernizację pracowni oraz organizację dodatkowych kursów. Wszystkie strony wyraziły chęć kontynuowania rozmów i wspólnej pracy nad realizacją ustalonych celów.

fot. ZSZ w Rawiczu