Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Opublikowano 16 września 2022, 12:03

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.

Wysokość dofinansowania: 164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 204 000,00zł

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: uszczelnienie okien i parapetów (w razie konieczności z wymianą), wymiana drzwi wewnętrznych, remont czterech łazienek, uchwyty dla niepełnosprawnych, wymiana podłogi i remont ścian w pracowni gospodarstwa domowego.

Termin zakończenia projektu: 31-05-2023 r.