Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

„Terapia pocovidowa na co dzień” – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano 8 września 2021, 10:53

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki te otrzymano w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV na zadanie pn. „Terapia pocovidowa na co dzień”.

Wysokość dofinansowania: 42.620,00 zł
Całkowita wartość zadania: 42.620,00zł

Adresatami Programu są Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Z przyznanych środków zostaną zakupione artykuły zapewniające grupie docelowej rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową w przestrzeni otwartej poprzez możliwość wprowadzenia elementów takich, jak estetoterapia, sylwoterapia, talasoterapia czy chromoterapia.

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.