Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
gołaszyn

Trwa przebudowa odcinka drogi Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze

Opublikowano 27 listopada 2023, 02:03

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km.

Przebudowa jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – EDYCJA 3-PGR.
Termin wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą (06.01.2024 r.)
Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Zakres prac:
– wycinka i nasadzenie drzew;
– poszerzenie drogi;
– ułożenie warstwy ścieralnej.

Wartość zadania: 4.473.908,88 zł.

Nadzór inwestorski: Jakub Starczewski STARPROJEKT, Niedźwiadki 1, 63-900 Rawicz
Wartość: 18.350,00 zł.
Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim: 4.492.258,88 PLN
Finansowanie:
1) Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: 3.920.000,00 zł.
2) Powiat Rawicki: 286.129,44 zł.
3) Gmina Bojanowo: 286.129,44 zł.

fot. Powiat Rawicki